Mann skal ha truet med å sette fyr på seg selv

BLE TATT HÅND OM: Politi og etter hvert helsevesen tok hånd om mannen som truet med å sette fyr på seg selv. Foto: Åsgeir Johansen