Av: Lars Adrian Giske

Vegvesenet setter opp digitale skilt i Tromsdalen

foto
NYE SKILT: I dag må kontrollørene vinke inn kjøretøy til kontrollplassen manuelt. Med de nye skiltene på plass, blir kontrollene sikrere og mer effektive. Bildet er fra en kontroll på Tromsdalen kontrollstasjon tidligere i høst. Foto: Statens vegvesen