Gradvis bedring i arbeidsmarkedet – færre er helt ledige

foto