Mottar klager når de rydder veiene: – Har blitt vanskeligere å være brøytesjåfør

foto