Ved hjelp av enkle metoder og systematisk jobbing forebygger politiet i Tromsø allerede alvorlig kriminalitet. Nå kommer de gode erfaringene resten av landets politidistrikt til gode.

– Dette er et kriminalitetsforebyggende kinderegg; vi trenger ikke lovhjemler, det er ikke nødvendig med organisatoriske endringer og tiltaket utløser lite ressursbehov, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt.

Førerkort viktig

I går presenterte politimesteren kinderegget på en pressekonferanse. Prosjektet «Forebygging gjennom forvaltning» blir nå landsdekkende. I praksis betyr det at politiet gjennom sine forvaltningshjemler har verktøyet som trengs for å få ned kriminaliteten og skape et tryggere samfunn.

I dag gir politiet en rekke tillatelser, både for førerkort, våpen, vektere, dørvakter og for å drive brukthandel. Dersom politiet får kunnskap om en person som ikke er skikket til å kjøre bil eller bære våpen, kan en enkel e-post i form av en bekymringsmelding føre til at tillatelsen blir trukket tilbake.

– Nå får vi på plass et nasjonalt system for tilbakekalling av tillatelser, uansett hvor man bor. Og vi får en kultur for å melde fra. Det handler om å spre kunnskapen ut i politietaten, sier forvaltningssjef Astrid Nilsen som har vært prosjektleder for «Forebygging gjennom forvaltning».

Hun har erfart at førerkort er viktig for skoleelever når hun har snakket om ulovlige rusmidler med dem.

– Da blir det lettere å si nei til rusmidler fordi det kan føre til at man ikke får førerkort.

Stolt politimester

Ifølge Nilsen foretok politiet i Tromsø rundt 60 inndragninger av førerkort i 2012 og like mange våpentillatelser som følge av prosjektet.

Gode rutiner og praksis for våpenforvaltning ble aktualisert etter 22.julikommisjonens rapport. Samtidig var Politidirektoratet kjent med at Troms politidistrikt var kommet langt i dette arbeidet, og så at det kunne ha overføringsverdi til andre politidistrikt. Med pengestøtte fra direktoratet fikk Sæverud klarsignal for prosjektet.

– Vi tok tak i det selv først og fikk dreis på det. Så ble det et nasjonalt prosjekt. Vi er stolte over at vi er gode på dette, og nå deler vi erfaringene med resten av landet. Vi utgjør en forskjell på det å forebygge ulykker og kriminalitet, sier Sæverud.