I dommen gir Nord-Troms tingrett boligeierne fullt medhold i at det fortsatt er mange mangler ved boligblokken – først og fremst lekkasjer og skader som følge av slike lekkasjer.

- Det er rettens syn at blokken både når det gjelder valgte løsninger, materialer og utførelse til dels har lav kvalitet. På mange måter kan det se ut til at blokken ikke er laget for å stå på en værutsatt plass som Tomasjordnes, heter det i den knusende dommen som er ført i pennen av tingrettsdommer Sverre Martens.

Styreleder i Eierseksjonssameiet Tomasjord, Gunhild Johansen, forteller at beboerne naturlig nok er veldig fornøyd med tingrettsdommen. Under rettssaken la beboerne ned påstand om prisavslag begrenset oppad til 1,3 millioner kroner fra utbygger Eiendomsgruppen Nord-Norge.

Tingretten kom til at saksøkerne faktisk burde hatt 10.000 kroner mer enn taket de selv satt.

- Det er vanskelig å fastslå hva det vil koste å rette opp alle manglene, men vi har nå en god sjanse til å utbedre bygget til en den standarden det faktisk skal ha. Vi føler jo et ansvar for dette bygget, det skal stå i mange, mange år med sine 40 leiligheter, sier Johansen.

- Vil bli anket

Hun forteller at hun etter at dommen falt har fått mange glade tilbakemeldinger fra de øvrige beboerne.

- Det er alltid en sjanse å gå rettens vei. Det har vært en lang kamp, og mange har spurt oss om hvordan vi orker. Som styreleder er jeg veldig lettet over at den beslutningen vi tok om å stå løpet ut var den riktige, sier styreleder Gunhild Johansen.

Det er imidlertid for tidlig for beboerne i Pir 2 å feire for mye ennå. Dommen er ikke rettskraftig – og daglig leder i Eiendomsgruppen Nord-Norge, John Angelsen, opplyser til iTromsø at de garantert vil anke den.

- Vi er uenig i det aller meste i dommen og kommer til å anke den nærmest i sin helhet. Vi er dels uenig i slutningene og dels i utmålingene, sier Angelsen.

Under rettssaken innrømmet utbyggeren kun utbedringskostnader og prisavslag for inntil 75.000 kroner.

Ikke foreldet

Pir 2 ble overdratt høsten 2005, og beboerne har siden reklamert på en rekke forhold – forhold som til dels også har vært forsøkt rettet av utbygger.

Under rettssaken anførte utbygger at mange av kravene i tvistesaken var foreldet og at saksøkerne hadde reklamert for sent.

- Retten kan ikke se at kravene for noen av postene som saken omfatter er foreldet, lyder svaret fra tingretten.

I tillegg til prisavslaget er Eiendomsgruppen Nord-Norge dømt til å betale saksøkerne drøyt 73.000 kroner i erstatning til pådratte utgifter til takstmann, samt dekke beboernes saksutgifter på drøyt 340.000 kroner.