Her heves sjarken etter nesten to år

HEVER SJARKEN: Nesten to år etter at den sank blir sjarken nå hevet. FOTO: PRIVAT