Tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen er en av initiativtakerne. Med seg har han blant andre byentusiast Hallvard Birkeland og arkitekt og senjaværing Åge Myhre. Sistnevnte er best kjent for mannen som berget Bakklandet i Trondheim.

Skal gå sammen

Blant byhistoriske omgivelser på Skansen, understreker Svein Ludvigsen at stiftelsen skal være en samarbeidspartner.

– Vi vil ikke overkjøre gårdeiere og legge en klam hånd over prosjektene. I stedet skal vi gjøre alt for å oppruste bygårder og hus som ligger innenfor den sonen vi diskuterer – fra Kystens Hus til Nansens plass og oppover mot Dramsveien hvor det allerede er en betydelig og ærverdig bebyggelse.

Vil utvide

– Dessuten ønsker vi å utvide området rundt Skansen og den gamle tollboden.

Ludvigsen sier at han har fulgt utviklingen i byen i mange tiår. Da forespørselen om å bidra i stiftelsens arbeid kom, ga svaret seg selv.

– Både byantikvaren og fylkeskommunen er koblet inn i prosessen. Samtlige er positive.

Få en struktur

Ifølge Ludvigsen er det viktig å få en struktur på det videre arbeidet. Og det vi først og fremst ønsker, er å forhindre at eldre hus forfaller og til slutt blir erstattet med nye, moderne bygg i et ellers gammelt miljø.

– Her kommer Åge Myhre inn. Hans innsats for å berge den kjente og kjære bydelen i Trondheim fra forfall og rasering, er viden kjent. Dessuten har han stått sentral i renoveringen av gamlebyen i Vilnius i Litauen.

Kultur og historie

– I det videre arbeidet er det viktig å se kultur og historie som en del av den eksisterende bygningsmassen. På sikt er målet at gamlebyen skal bli en attraksjon på lik linje med nordlyset og midnattssolen. Og det er ikke snakk om noe museumsaktig. Folk skal fortsatt bo i husene og inngå i det hele.

Konsentrert

– I motsetning til mange andre norske byer, er Tromsø i den heldige situasjon å ha en relativt konsentrert, eldre bebyggelse og et havneområde der man finner det historiske utgangspunktet. Her ligger mye av vår historiske identitet og sjel. For stiftelsen er det viktig at både bygninger, gater, uteområder, grøntanlegg, kaier og annet bevares, utvikles og tydeliggjøres for dagens og fremtidige generasjoner, sier Svein Ludvigsen.