– Ungdom er opptatt av miljø, dette er vår måte å bidra på

foto