Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

foto