Legger ned fiskebutikk etter nesten fire år i kjøpesenteret. Allerede nå er dørene stengt

foto