UNN-direktøren snur: Velger heller Åsgård-alternativet