Benedicte har forsket på sykefravær: – Det nytter ikke å fortelle ansatte som står i en umulig skvis at de må «gunne på»