Her leker delfinen med padlerne: – Dette er en sjelden opplevelse jeg unner alle å få