Storstilt turistanlegg parkert av hensyn til reindrifta — varaordføreren i Målselv er frustrert

foto