Jonas er valgt på nytt som leder: – Ett år er ikke nok