Det viser en ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning (ISF), som har sett på hva slags konsekvenser pandemien, utbruddet av apekopper og skytingen ved London pub i Oslo i fjor sommer har hatt på ulike gruppers erfaringer med hatytringer.

Oslo-skytingen ble utført av en gjerningsperson med innvandrerbakgrunn og bånd til kjente islamistiske ekstremister. Utbruddet av apekopper, på sin side, rammet nesten utelukkende homofile menn. Dermed har forskere sett på om disse hendelsene kunne ha bidratt til å gjøre skeive, personer med innvandrerbakgrunn og muslimer særlig utsatt for hets og hatytringer i etterkant, skriver Blikk.

Hets av LHBT+-personer

Det var en nedgang i hatytringer under pandemien, men det gjaldt i mindre grad de mest utsatte minoritetene, og ifølge forskere er det ingenting som tyder på at en liten økning i hatytringer høsten 2022 skyldtes hendelsene på sommeren.

Likevel har en tidel av dem som har vært utsatt for hatytringer i fjor sommer sagt at ytringene var knyttet til skytingen utenfor London pub. Like mange sa de ble utsatt for hatytringer rettet mot apekopp-utbruddet, og fire av ti som observerte hatytringer i denne perioden, svarer at ytringene var rettet mot LHBT+-personer.

Unge mer utsatt

Unge voksne mellom 18 og 30 år er også mer utsatt enn eldre, noe forskerne sier sannsynligvis skyldtes at unge er mer aktive på nett og oftere befinner seg i sosiale situasjoner der de er utsatt.

– Forskjellene vi finner mellom ulike grupper bekrefter det flere andre studier har vist. Forskningen finner gjennomgående at minoritetsgrupper er mer utsatt for hets og hatytringer enn majoritetsbefolkningen, sier forskerne Audun Tran Fladmoe og Marjan Nadim i en nyhetsmelding på Institutt for samfunnsforskning sine nettsider.