– De ansatte føler seg sviktet av egen arbeidsgiver. Som en av de seriøse virksomhetene går Posten nå i retning av de useriøse i transportbransjen, sier leder av Fagforbundet Post og Finans, Gerd Øiahals, til NTB.

LO-forbundet organiserer yrkessjåførene i Posten, som nå skal flyttes over til datterselskapet Posten Bring Bildrift AS. Konsekvensen er dårligere vilkår og mindre innflytelse for både ansatte og tillitsvalgte, advarer Fagforbundet.

– Posten kaster seg inn i en nedadgående spiral i en allerede hardt presset bransje. De sier det er å tilpasse seg vilkårene i bransjen, men i virkeligheten er dette en samling i bunn, sier Øiahals.

Gerd Øiahals er leder av Fagforbundet post og finans. Hun sier ansatte i Posten føler seg sveket etter at det ble kjent at yrkessjåførene i Posten flyttes over i et eget datterselskap. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet / NTB

– Ingen vil gå ned i lønn

– Forslaget er at vi samler all yrkestransport i vårt heleide datterselskap Posten Bring Bildrift. Vi jobber med å bygge Norges største og mest profesjonelle arbeidsplass for yrkessjåfører, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten til NTB.

Han avviser påstandene om at ansatte vil gå ned i lønn som følge av omorganiseringen. Hensikten med det hele oppgis til bedre utnyttelse av bilene og utvide driften til større deler av døgnet.

– Ingen av våre sjåfører kommer til å gå ned i lønn, slår han fast, og legger til at drøftinger pågår og ingen formell beslutning er tatt.

Tariffhopping

Ifølge Øiahals opererer Postens datterselskap med en såkalt minstelønnsavtale. Det betyr at nye ansatte i stor grad vil motta minstelønn, fremholder hun. Når det gjelder sjåførene som flyttes over til det nye selskapet, mener Fagforbundet det er mulig å sikre dem dagens vilkår.

– Det Posten gjør kan ikke kalles annet enn tariffhopping. Det betyr at arbeidsgiver flytter ansatte over på en avtale som er dårligere for arbeidstakerne og billigere for arbeidsgiver. Det er altså det statseide Posten som gjennomfører dette, sier Øiahals

Posten svarer at endringene gjøres for å sikre framtidig konkurransekraft og trygge arbeidsplasser. Pressesjefen skriver at sjåførene som flyttes ikke vil få særlig andre vilkår enn i dag. Alle sjåfører som flyttes over fra Posten, vil beholde dagens grunnlønn.

– Nye ansatte blir møtt med tariffavtalen for yrkessjåfører som er inngått med Fagforbundet. De fleste av våre yrkessjåfører får godt over minstelønn, svarer pressesjefen.

Overrasket over Fagforbundet

Ifølge Posten vil endringene omfatte om lag 800 sjåfører og ledere. Flyttingen av de ansatte som er berørt av endringene, vil skje innen 15. mars nest år.

Fagforbundet organiserer omtrent 6500 ansatte i Posten Norge AS og er største forbund i selskapet. I tillegg til å være kritiske til lønnsforholdene for dem som blir berørt av oppdelingen, reagerer Fagforbundet på at en oppdeling også vil svekke tariffmakten til forbundet når opp mot 1000 medlemmer flyttes.

– Vi er grunnleggende uenig i Fagforbundets fremstilling av saken, både hva gjelder endringene og samarbeid. Vi har også denne gangen jobbet sammen med Fagforbundet og hatt dialog om saken flere måneder for å komme fram til gode løsninger. Vi er derfor veldig overrasket over denne fremstillingen som kommer før drøftingen er ferdig, skriver Pettersen til NTB.