Dette området kan få vindkraft: – Vi erkjenner at reindriftsnæringen ikke ønsker en slik etablering

foto