Beruset mann forstyrret ro og orden i sentrum: – Samme mannen ble satt i arresten i går, for samme oppførsel