Seks intensivsykepleiere står i fare for å ikke nå frem til vaktbytte på Universitetssykehuset i Nord-Norge på mandag på grunn av streiken, og Svalbard kan stå uten anestesilege i flere timer dersom streiken fortsetter.

SAS-streiken har ført til hundrevis av kansellerte flyginger siden pilotene gikk ut i streik mandag denne uken. Det har isolert Svalbard – der SAS-flyene er innstilt, og Norwegian-flyene er fulle.

– Avstandene i Nord-Norge er store. UNN er avhengig av fly både for å få sommervikarer til Tromsø og for å gjennomføre mannskapsbytte av anestesilege på Svalbard. Dette skal egentlig skje på mandag, men det er utfordrende på grunn av streiken, sier Lindekleiv.

– Seks intensivsykepleiere høres kanskje ikke så mye ut, men det er totalt 30 vakter. Kommer ikke de, sliter vi med å opprettholde kapasiteten på intensivavdelingen vår.

Ifølge Lindekleiv kan resultatet, dersom vaktbytte ikke kan gjennomføres, bli at sykehuset må redusere antall tunge intensivplasser, altså plassene for de sykeste pasientene, fra åtte til seks.

Følg med på kanselleringer i VGs oversikt her

Hardt presset bemanning

For anestesilegebytte på Svalbard, er én mulighet å bruke et fly bedrifter har gått sammen om å chartre tirsdag. I så fall står øygruppen uten anestesilege i de timene flyturen tar tur/retur. Anestesilegen på Svalbard brukes om bord i redningshelikopteret og bistår Longyearbyen sykehus med akutt kritisk syke pasienter.

En annen mulighet er å sende et luftambulansefly for å gjennomføre vaktbytte, sier Lindekleiv.

– Men det er også uheldig, og fører til en reduksjon i ambulanseflyberedskapen.

– Når det gjelder intensivsykepleierne, kan de som allerede er på jobb fortsette å jobbe frem til vikarene kommer?

– Vi har lavdrift og det er allerede høy belastning på våre medarbeidere som ikke er i ferie. Vi er avhengige av vikarene for å kunne drifte på dagens nivå.

UTFORDRING: Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved Universitetssykehuset i Nord-Norge forteller at SAS-streiken skaper utfordringer for bemanningen ved sykehusene i Nord-Norge. Foto: UNN

– Avhengige av å ha en velfungerende flytransport

– Hvordan vurderer du situasjonen?

– Virksomheten vår er forsvarlig, men vi opererer med en stadig høyere risiko. Streiken skaper over tid risiko for liv og helse, sier Lindekleiv. Han legger til at det ikke er lett å finne alternativ transport, og at avgangene til de andre flyselskapene er utsolgt.

Dette har han også rapportert til statsforvalteren.

På VGs spørsmål om han har ønsket streiken avblåst overfor statsforvalteren, svarer han:

– Vi er avhengige av å ha en velfungerende flytransport i Nord-Norge og håper partene i streiken raskt finner en løsning. Det er Helsetilsynet som vurderer faren for liv og helse. Vi rapporterer situasjonen og forholder oss til de vurderingene Helsetilsynet gjør.

ÉN ANESTESILEGE: Longyearbyen har én anestesilege, som er ansatt i Universitetssykehuset i Nord-Norge. Denne legen er også med i SAR-helikopteret på øya. Foto: Lise Åserud / NTB

Ingen forhandling mellom partene

Roger Klokset, som leder Norske SAS-flygeres forening (NSF) sier til VG at de fortsatt ikke er kalt inn til møte med riksmegleren. Han bekrefter imidlertid til VG at det har vært et «statusmøte» med de svenske meglerne i Stockholm i helgen, men uten at det ha vært noen forhandling. Børsen meldte om dette først.

– Møtet var på initiativ av svenske meglere, og begge parter var til stede, sier Klokset til VG. På vegne av pilotene møtte den svenske pilotforeningen.

Det er snakk om «klargjøring av posisjoner» og ingen konkrete forhandlinger, understreker han.

– Vi har fortsatt ikke hørt noe fra SAS-ledelsen som gir grunnlag for reelle forhandlinger, sier han videre.

Tidligere i helgen varslet riksmegler Mats Wilhelm Ruland at han nok vil kalle inn partene snart.

Gir dispensasjon for en flyvning for Svalbard

Mandag ettermiddag, etter at denne saken først ble publisert, har SAS-pilotene innvilget dispensasjon for Svalbard, der de vil fly én rundtur. Det bekrefter leder for Norske SAS-flygeres forening Roger Klokset overfor VG.

– SAS-pilotene er orientert om at befolkningen på Svalbard er ekstra hardt rammet av streiken, siden majoriteten av flyavgangene opereres av SAS. For å sikre tilgang til kritisk personell og utstyr på Svalbard, innvilger pilotene dispensasjon fra streiken for å fly en rundtur til Longyearbyen på Svalbard i morgen. Videre dispensasjoner for flyvninger til Svalbard vi vurderes fortløpende etter hvert som de kommer inn, skriver han i en SMS.

Flyet vil gå fra Oslo via Tromsø begge veier, men vil kun være tilgjengelig for passasjerer som skal til og fra Longyearbyen.

INGEN FORHANDLING: Leder for SAS-pilotene Roger Klokset sier det ikke har hørt noe fra SAS-ledelsen som gir grunn til reelle forhandlinger. Foto: Annika Byrde / NTB

Har ikke fått Svalbard-dispensasjon

Kommunikasjonssjef i SAS Norge, Tonje Sund, sa tidligere mandag at de håpet på en dispensasjon fra mandag av. Når det gjelder forhandlinger, sier hun følgende:

– Det er ikke noe nytt å melde. Vi er i kontakt med megleren, som nevnt i går. SAS ønsker naturligvis å forhandle.

INNSTILT: SAS-flyginger innstilles daglig fordi pilotene er i streik. Foto: Helge Mikalsen / VG