Kriseår for varaordførerens selskap. Slik gikk det da Airbnb-markedet kollapset

foto