Høyretopp Kent Gudmundsen flytter fra Tromsø til Bærum - ferdig i politikken

foto