Kjent barnebok ble til ballet-forestilling på Kulturskolen

foto