Forsinket asfaltproduksjon ved den nye fabrikken

PÅ OLAVSVERN: På dette området på Olavsvern har kommunen gitt NCC Industry midlertidig tillatelse til å etablere en asfaltfabrikk. Foto: Tromsø kommune