Da NCC Industry i vinter kontaktet kommunen i forbindelse med planene om å etablere en mobil asfaltfabrikk på Olavsvern, var håpet at fabrikken skulle være operativ innen 15. mai.

Markedet avgjør

– Etter det jeg forstår er monteringen av fabrikken i gang, og vi skal begynne å produsere asfalt i begynnelsen av juni. Det betyr at vi får kortere sesong. Ambisjonen var å komme tidligere i gang, sier kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC.

Om NCC kommer til å søke permanent etablering for asfaltfabrikk på Olavsvern, kan Heimdahl ikke svare på nå.

foto
MARKEDET AVGJØR: I følge kommunikasjonssjef Tor Heimdahl i NCC vil markedet avgjøre om de satser på permanent asfaltfabrikk.

Storkontrakt med veivesenet

NCC har allerede sikret seg Statens vegvesen som største kunde.

– Statens vegvesen har den største kontrakten. Vi jobber aktivt opp mot markedet for få flere kunder.

Avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen bekrefter at de har inngått asfaltkontrakt med NCC.

– Vi har kontrakt med NCC om levering av asfalt. Kontrakten er på 11.000 tonn, noe som utgjør cirka 370 vogntoglass. Kontrakten er ikke knyttet til etableringen av asfaltverket på Olavsvern, sier Thorsteinsen.

Skal følge reglene

Tillatelsen fra kommunen gjelder ut 2017, dersom NCC skal fortsette asfaltproduksjonen på Olavsvern ett år til, må de sende ny søknad. I forbindelse med høringsprosessen før vedtaket, kom det sterke protester fra utviklingslaget og naboer og beboere i området som blir berørt av tungtransporten langs Ramfjordnesveien og Innlandsveien.

– Vi forholder oss til godkjennelsen vi har fått for denne sesongen, og de retningslinjer og regler som følger av det. Vi skal drive asfaltverket på en ryddig måte, innenfor reglene for støv og støy, sier Heimdahl.

Delene til asfaltverket er fraktet med skip fra Oslo til Ramfjordnes. Ifølge Heimdahl er det en mobil fabrikk.

– Det er hjul på delene som skal kobles sammen.

foto
ASFALTFABRIKK: Det er en asfaltfabrikk av denne typen som monteres på Olavsvern. Ifølge kommunikasjonssjef Tor Heimdahl skyldes røyken vanndamp som følge av tørking av steinmassene som brukes i asfaltproduksjonen. Foto: Tor Heimdahl/NCC

Protestene mot asfaltverket har spesielt rettet seg mot den økte transporten. I kommunens vurdering vises det til at transporten i hovedsak vil skje på nattetid.

– Det er å betrakte både positivt og negativt. Positivt i den forstand at brukerne av området på dagtid, inkludert barn som leker, ikke vil bli berørt. Ulempen er at dette medfører trafikkstøy deler av døgnet da det er mest viktig med lite støy, skriver kommunen.

– En del av asfaltkjøringen vil skje på natta, det henger sammen med når kundene vil ha asfalten levert. På de mest hektiske dagene vil det kjøre 20–25 lastebiler i døgnet, men det vil variere. Trafikken vil foregå til snøen kommer, sier Tor Heimdahl.

Mesteparten av råvarene til asfaltproduksjonen kommer sjøveien.

– 95 prosent av asfalten består av stein, som blir levert med båt. Oljen som brukes til produksjon av asfalten kommer med bil, sier han.