Stortingsrepresentanter fra Venstre og partileder Trine Skei Grande, reiser i disse dager landet rundt for å finne ut hvordan man kan tilrettelegge bedre for barn og foreldre i dagens hverdag. Mandag var stortingsrepresentant Iselin Nybø i Tromsø for å være med trebarnsmoren Maria Granhøy-Markussen (37) på både henting av barn, middagslaging og aktiviteter.

– Vi vil finne ut om det er noe som burde bli gjort annerledes. Folk har en travel hverdag og vi prøver å kartlegge hva vi politikere kan gjøre for at hverdagen skal være enklest mulig for folk flest. Man må tenke gjennom om den måten vi gjorde ting for 20 år siden fortsatt er den riktige, forteller Nybø.

Les også: I eksamensbobla.

– Ettermiddagene blir korte

Maria Granhøy-Markussen er medlem i Tromsø Venstre, og har tre små jenter på henholdsvis seks, fire og ett år. Både hun og mannen Eigil jobber, og har dermed vært nødt til å ta grep for å få ting til å gå rundt.

– Akkurat nå jobber vi 50 prosent hver. Dette skal vi gjøre til vår minste, Pernille (1), begynner i barnehagen til høsten. Men da vi begge var fri for permisjon etter at Pernille ble født, hadde vi besøk av svigermor i fire uker for å få ting til å gå rundt, forteller hun og legger til at hverdagen med barna ofte blir veldig korte.

– Ettermiddagene med barna blir veldig korte. Jeg er ikke hjemme før rundt halv fem og da skal det hentes i både barnehage og SFO, og lages middag. Når alt man må gjøre er unnagjort, så skal nesten barna legge seg, sier Granhøy-Markussen.

Les også: En families kamp mot tidsklemma.

Hyppigere barnehageopptak

Trebarnsmoren er stort sett fornøyd med tilretteleggingen i dagens hektiske hverdag, men peker på at det gjerne skulle vært barnehageopptak flere ganger i året.

– Vi har jo en veldig god ordning i Norge med tanke på permisjon. Men det skulle kanskje vært barnehageopptak flere ganger i året. Barn som er født sent på året må ofte være hjemme ett år ekstra, sier hun.

Foreslår gratis SFO

Et av forslagene som er oppe til diskusjon i Venstre er et gratis SFO-tilbud.

– Det virker som at dette er ønsket av mange. Dagens SFO-tilbud er veldig varierende, så i tillegg til dette diskuteres det å få inn leksearbeid i SFO. Dette for å gjøre dagen litt kortere for både barn og foreldre, forteller Nybø og får støtte fra Granhøy-Markussen.

– Det hadde vært greit om noe av leksene kunne blitt gjort på SFO. Det er selvfølgelig hyggelig å hjelpe til, men det hadde vært fint å få unna en del av det som må gjøres her, sier hun.

– Viktig for samfunnet

Byråd for finans i Tromsø kommune, Jonas Stein, forteller at tidsklemma er et område i politikken som må tas på alvor.

– Likestillingspolitisk er det viktig for samfunnet at begge foreldre skal kunne ha jobb og karriere. Samfunnet må dermed stille mer opp, forteller han og legger til at det trengs ekstra hjelp for å tilrettelegge bedre i Tromsø.

– Vi må nok ha nasjonal hjelp skal vi gjøre de store endringene i Tromsø. Tromsø er en by der mange kombinerer familie og jobb, og nøkkelen for byen fremover er å være et sted der man både har gode jobbmuligheter og et godt familieliv.