Hjemmelekser kan bli historie med SVs forslag

foto