Lørdag morgen gjennomførte politiet en promillekontroll.

Det melder Troms politidistrikt om på sin Twitter-konto.

Totalt 52 bilister ble sjekket under kontrollen som fant sted i Tromsdalen. Det resulterte i null reaksjoner.

Noen timer senere gjennomførte UP en promillekontroll på Tromsøya. Her ble totalt 44 bilister stoppet. Heller ikke i denne kontrollen ble noen tatt.