Overgrepstiltalt mann forklarer seg i lukket rettssal