Startet selskap for å utvikle ovn som lager varme og elektrisitet

foto
Gründer: Mark Stefan G.S. Selasky holder brenselet til det han håper skal bli en biobrenselovn som produserer varme og strøm for husholdninger. Foto: Ronald Johansen