Åpent for feriereiser til Danmark, men København-overnatting og korte turer utgår

foto