Flere reisende via Tromsø

ØKNING: 185 731 flypassasjerer reiste til og fra Tromsø lufthavn Langnes i oktober. Foto: Tor Farstad