Klar for åpning av næringslivets storstue

ARBEIDSFLYT: Kim Daniel Arthur (fra venstre), Robert Mentzoni Lund, Morten Tidemann, Ingvild Kielland, Ole Gunnar Solheim og Andreas Nilsen er det store sosiale møtepunktet i Flow-lokalene. Foto: Kjetil Vik