I et høringssvar til Tromsø kommune, som holder på å utarbeide en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, kritiserer biskop Berislav Grgić blant annet kommunen for å legge opp til indoktrinering av barn.

– Myndigheter [har forpliktelser] til å respektere foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning. Med den indoktrinering som handlingsplanen 2017–2021 legger opp til, undergraver man katolske foreldres frihet. Assosiasjonen går til ateistiske stater som i sin tid ville utrydde religionen, skriver biskopen i brevet til kommunen (som du kan lese i sin helhet nederst i saken).

Et kaldere samfunn

Ifølge den katolske biskopen handler seksualitet grunnleggende om å skape liv.

– Seksualiteten kan ikke fratas denne forbindelsen, den kan ikke oppfattes som en isolert rettighet [ ...] Toleranse blir synonymt med likegyldighet, og det blir et kaldere samfunn, skriver han i brevet som ble sendt 12. oktober.

I fjor uttalte Pave Francis at homofile bør aksepteres av den katolske kirken. Han mente at homofili ikke er synd, men at «homofile handlinger» derimot er syndefullt.

LES KOMMENTAREN «Med ræva inn i det nye året» HER!

Offentlige føringer

Biskopen frykter at uten «overordnede normer» kan barn bli homofile mot foreldrenes ønsker på grunn av offentlige føringer.

– Det sees bort fra hvor formbart menneske er når overordnede normer tas bort. Det sees også bort fra overmakten det offentlige har til å styre formingen av unge mennesker på tvers av det foreldre måtte ønske, på tvers av religion og ikke minst på tvers av det en person selv naturlig ville ha ønsket om ikke han/hun var satt under føringer fra det offentlige.

iTromsø har vært i kontakt med biskop Berislav Grgić. Han opplyste tirsdag at han ikke ønsker å kommentere saken over telefon og ønsket heller ikke å møte iTromsø. Onsdag reiste biskopen til Tyskland.

Overrasket

En av dem som reagerer på høringsuttalelsen er ordfører Kristin Røymo (Ap), som selv er homofil.

– Han bruker ganske sterke ord. Det er overraskende å lese det i 2018. Jeg synes høringsuttalelsen tyder på at biskopen er redd for at barn skal – jeg vet ikke – bli lurt til å bli skeive? Eller at de skal være på en annen måte enn den katolske kirke mener at de skal være. Hensikten med planen er å skape trygghet og toleranse, sier Røymo etter hun har lest biskopens brev.

– En redsel

Hun tror biskopens krasse reaksjon på kommunens plan handler om frykt.

– Jeg leser en redsel i høringssvaret. Og i den grad jeg som et voksen menneske kan berolige et annet voksent menneske, vil jeg forsøke å berolige biskopen ved å si at hva han frykter er veldig usannsynlig.

Røymo sier også at biskopen er velkommen til å ta kontakt med henne om han ønsker en samtale om temaet.

– Handlingsplanen er viktig for barn og unge som føler seg utenfor, og som frykter å bli avvist. De får se at det er noen som kjemper for dem. Vi vet jo at mangfoldet er her, selv om den katolske kirke ikke ønsker toleranse for det. For de barn og unge det gjelder, er verden tøff. Og vi skal ha en tydelig holdning på at de skal ha frihet, åpenhet og trygghet til å være dem de er, sier Røymo.

– Trist

Leder i Troms Skeiv Ungdom, Theo-Alyxander Fagerheim Riise (16) reagerer også negativt på biskopens brev.

– Det er trist at han har et sånt syn på handlingsplanen. Vi vil at alle skal leve sånn de selv vil, og uttrykke seg slik de selv vil, så lenge det ikke går ut over andre. I Skeiv ungdom er vi åpen for alle religioner, så lenge man er positiv til mangfold, sier han, og legger til:

–Det er dumt at det er slik, og jeg skulle ønske vi kunne være enig om at det hadde vært positivt med en handlingsplan om seksualitetsmangfold.

foto
TRIST: Theo-Alyxander Fagerheim Riise (16) er leder i Skeiv Ungdom. Han håper folk aksepterer at det er lov å være både religiøs og annerledes.

Videre forteller han at Skeiv Ungdom har hatt et godt samarbeid med domkirka i Tromsø.

– Derfor hadde vi håpet at andre kirker også hadde et bedre syn på dette. Men det virker som om den katolske kirka føler seg krenket av handlingsplanen. Jeg håper de endrer syn, og ser at ingen er ute etter å fjerne religion, slik han skriver i brevet, sier Riise før han avslutter med en oppfordring til foreldre:

– Det er greit å være annerledes selv om man er religiøs.

Her kan du lese brevet fra biskopen i sin helhet: