Det er fredag morgen. Utenfor Kulta og Otium i Tromsdalen, står en container i brann. På bakken ligger skadde mennesker strødd, noen ved bevissthet, andre ikke. Mellom ulykkesofrene løper politibetjenter, helsepersonell og brannkonstabler. Sirener høres både nært og fjernt, mens blålys glimter mellom bygningene. Det er duket for medisinstudentenes årlige katastrofeøvelsen i regi av Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT.

foto
DRAMATIKK: Det manglet ikke på dramatiske scener i løpet av øvelsen. Her ledes en av markørene opp mot bussen som skal frakte henne til studentenes feltsykehus på MH-bygget. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Laget eget feltsykehus

Øvelsen markerer slutten på delemnet akutt- og katastrofemedisin, som fjerdeårsstudentene har vært gjennom i vår. Modellen for øvelsen er unik for UiT, da samtlige nødetater bidrar, samt Avinor og kommunen.

foto
TUNGE LØFT: En medisinstudent, to sykehjemsansatte og en brannkonstabel frakter en av markørene ut av katastrofeområdet. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

I alt 15 medisinstudenter et til stede på selve katastrofeområdet, mens 15 andre venter på akuttmottaket. Markørene med det verste skadene kjøres rett til UNN, mens andre bringes til legevaka og MH-bygget, hvor 70 medisin- og sykepleierstudenter for første gang i øvelsens historie har rigget opp et feltsykehus.

foto
Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Ambulanseerfaring

Blant medisinstudentene som deltok på øvelsen, er Martine Sandnes (23). iTromsø møter henne idet hun og klassekamerat Ronja Kjær setter seg på huk over en av markørene for å sjekke statusen hennes.

23-åringen forteller at hun ikke trodde at hun kom til å måtte rykke ut da hun dro til universitetet på morgenen.

foto
INGEN LEK: Studentene tok øvelsen på høyeste alvor. Med skjerpede blikk jobber de med å få markøren inn i ambulansen. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

To timer senere står hun imidlertid midt i kaoset. Hun er fattet og profesjonell.

foto
SAMARBEID: Alle nødetatene deltok på øvelsen. Brannvesenet jobbet med å berge ut markørene, mens medisinstudentene tok seg av de «skadde». Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Godt samarbeid

Da alarmen ringte, rykket studentene ut til Otium og Kulta i ambulanser og drosjer.

– Det var bare å «gønne på». Min første tanke da jeg kom fram og så scenarioet, var å redde dem som reddes kan.

Etter øvelsen og før debriefen fredag ettermiddag, roser Sandnes medstudentene og alle de andre som deltok.

foto
KATASTROFE: En giftbrann på et sykehjem kan gi svært alvorlige følger. I alt måtte medisinstudentene ta hånd om 140 «forgiftede» og «skadde» markører. Foto: Ronald Johansen / iTromsø