STRIMMELEN: Prosjektleder Arne Tessem sier at det fortsatt gjenstår en del arbeid, men alt som har med vann og avløp å gjøre er på plass. Alt er utført etter tidtabellen og på budsjett – 10,1 millioner kroner.

Ble stengt

Da arbeidet ble igangsatt tidligere i år, ble Mellomveien stengt i krysset Jens Olsens gate ved Laureng.

– Vi valgte å fremskynde planen da byggingen av boligblokkene startet. I tillegg er dimensjonene økt på grunn av antall nye boenheter i området, sier Tessem.

Les også: Derfor vil Mellomveien stenges de neste dagene.

Asfalteres

Det som gjenstår i gjøre før snøen kommer, er asfalt og tilrettelegging av fortau. Det arbeidet blir ferdigstilt i løpet av neste uke.

– Toppdekket på veien venter vi med til neste år. Da skal også utbyggerne ordne permanente fortau – etter at Troms Kraft har langt ned luftkablene – strøm og telefon – i grunnen, sier prosjektlederen.

Trafikale problem

Stengingen av Mellomveien har gjort fremkommeligheten i sørbyen vanskelig. Som kjent foregår det arbeid både i Storgata og på Strandveien. Med Mellomveien intakt, blir noe av trafikken flyttet slik at trykket på sentrumsgatene blir mindre.