Kommunen ber Circle K i Breivika svare på hvilke tiltak de vil prioritere for å redusere utslipp av oljeholdig vann fra oljeutskiller, og når iverksetting vil skje.

Bakgrunnen er funn av olje i pumpestasjonen i Breivika. Undersøkelser viser at den stammer fra Circle C.

Blant tiltakene er kontroll av at kapasiteten til oljeutskilleren ved selvvaskelanlegget er god nok, prøvetaking av olje fra oljeutskillere, oppsuging av olje i miljøbrønnen og lokalisering av en gammel dieseltank.