Etter en debatt med flere motforslag vedtok kommunestyret i ettermiddag å utrede byggingen av et kommunalt asylmottak i byen. Dette på bakgrunn av at UDI har anmodet kommunen til å etablere et kommunalt asylmottak.

- UDI har vært i Tromsø og plukket ut to tomter de mener er egnet for å bygge et asylmottak. Formålet er å bygge et stort mottak med mange fasiliteter, og dialogen mellom kommunen og UDI er igangsatt, sier helsebyråd Gunhild Johansen (SV).

Hun får støtte fra samarbeidspartiene Ap og Rødt.

- Tromsø er en del av verden, og vi må ta vårt ansvar. Det er en selvfølge at Tromsø kommune skal bidra, sier Tone Marie Myklevoll (Ap).

Les også: Sier nei til asylmottak med plass til 1.000.

Motforslag

Høyre og Frp var imidlertid ikke positiv til forslaget, og påpekte at det allerede jobbes godt med private mottak.

- Mottakene drives godt av private, og administrasjonen i kommunen har tidligere rådet oss om å ikke starte en utredning av et kommunalt asylmottak, sier Anna Amdal Fyhn (H).

Også Frps Bjørn Gunnar Jørgensen mener de private mottakene må være nok.

- Erfaringen vi har med eksisterende mottak i Tromsø har vært rimelig problemfri, så hvorfor skal kommunen overta dette, spurte han.

Jørgensen påpekte også at det ikke nødvendigvis er det samme behovet for mottaksplasser når et eventuelt nytt asylmottak vil stå klart.

Les debattinnlegget: "Det er nødvendig å snakke om utfordringene som innvandring fører med seg"

Usikkert behov

- Hvorfor skal man utrede og eventuelt bygge et kommunalt asylmottak når man ikke vet om det er behov for det i fremtiden, og når vi i tillegg har noe som fungerer godt, sier Jørgensen.

Pål Julius Skogholt (SV) jublet nesten over forslaget fra talerstolen.

- Dette er en skikkelig gladsak. Det er så bra at vi skal ta på oss ansvaret for å drive et kommunalt asylmottak og bruke overskuddet til å videreutvikle integreringsarbeidet. Dette er en sak som er så godt som fullfinansiert av staten, og det skjer nesten aldri – men det skjer her. Dette er en helt fantastisk sak, sier han.

Høyre og Frp foreslo at kommunestyret ikke skulle utrede et kommunalt asylmottak, men posisjonspartiene fikk flertall for at kommunen skal utrede et kommunalt asylmottak. Utredningen skal være klar innen utgangen av året.