Måtte bruke motorsag for å komme til og få slokket

foto