Vogntog sperret vei etter trafikkuhell i Balsfjord