Advokat: – Forsikringsselskapene utbetaler for lite med vilje

foto