Algeoppblomstring har ført til massedødelighet hos lakseoppdrettere i nord

foto