Arbeiderpartiet avviser forslag om Nord-Norgebanen. SV tordner: – Et historisk svik

foto