I mars var det 345 personer som gjennomførte oppkjøring i Troms fylke. 86 prosent av kandidatene besto prøven.

Samme måned var det 826 personer som tok teoriprøven i fylket, og av dem var det 62 prosent som besto.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I Tromsø var det til sammen 310 som tok teoriprøven i mars, men bare 244 som kjørte opp.

– Det store gapet mellom antall gjennomførte praktiske prøver og gjennomførte teoriprøver vil antagelig gi noe lengre ventetid for praktiske førerprøver, skriver kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Bjørn Lillevolden.

Denne tabellen viser fordelingen av førerprøver på de enkelte trafikkstasjonene i fylket:

TrafikkstasjonOppkjøringerKlasse B (personbil)Teoriprøver
Finnsnes9642314
Harstad624468
Storslett4630141
Tromsø141103310
Troms345219826
Hele landet9.2147.03918.061

Færre kjører opp med automatgir i Troms

Sammenlignet var beståttprosenten for hele Norge på 78 prosent av de 9.214 gjennomførte praktiske prøvene. Av de 18.061 teoriprøvene nasjonalt var det totalt 59 prosent som besto.

Totalt av alle førerkortklasser i Troms, var det 58 prosent som kjørte opp med automatgir, og i klasse B var tallet 44 prosent.

Dette er lavt sammenlignet med resten av landet, der tallene er 66 prosent for alle førerkortklasser og 60 prosent i klasse B.