– Svært dårlig stilt hvis man ønsker å gå eller sykle til jobb