Karl Alberth flytter deler av driften til Tønsvika: – Bompengeutgiftene er tatt med i beregningen

foto