Jorunn (70) ventet med å fylle til avgifta var historie

foto