Frontkollisjon mellom buss og personbil: - Den er totalskadd

foto