Avinor og veivesenet på kollisjonskurs – uenige om tunnelprosjekt