Slik kan de få norskspråklige barn til å lære samisk